Jak wygląda ustawa o podatku dochodowym?

coffee mug near open folder with tax withholding paper

Podatki od zawsze otaczają nas na każdym możliwym kroku. Jeśli więc w jakikolwiek sposób jesteśmy związani z finansami warto zastanowić się bliżej nad dokładnym zapozwaniem się z prawem podatkowy. Na polskim rynku dostępnych jest kilka rodzajów szkoleń oferowanych przez różnych usługodawców.

Wszystko zależy od tego co nas najbardziej interesuje, czyli jaki rodzaj podatków i opłat nas interesuje.

Aktualnie prawo polskie dzieli podatki na kilku grup w zależności od ustalonej kategorii. Tym sposobem jeśli wyróżniamy podatki dochodowe, czyli płacone od dochodu jaki uzyskujemy, możemy tutaj odnaleźć podatek PIT (czyli podatek od osób fizycznych), jak i CIT, czyli podatek od osób prawnych.

Oprócz tego można je podzielić na rodzaje pod względem nieruchomości, tj. podatek rolny i leśny; jak i podatek od towarów i usług, czyli m. in. akcyzy, cła i podatki od wartości dodanej tj. VAT. Zatrzymajmy się na chwilę przy cłach, które w swym czasie były bardzo powszechne.

Niemniej jednak zmiany jakie przyniosło wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowały, że o wiele inaczej dochodzi teraz do regulowania sposobu przesyłu towaru przez granice.

Całość opiera się na zniesieniu polityki celnej, a wprowadzeniu specjalny deklaracji, które muszą dostarczać importerzy i eksporterzy na temat ilości i rodzaju przewożonych produktów. Nie sposób więc nie zauważyć, że podatek jakimi są cła już nie jest potrzebny. Podatki VAT są najczęściej występującymi podatkami w naszym życiu, gdyż są doliczane do wszelakich zakupywanych przez nas produktów.

W efekcie skutkuje to tym, że standardowe ceny są zawyżane, a sami producenci/sprzedawcy zrzucają na nas obowiązek opłaty VAT za dany produkt. Oczywiście wymienione rodzaje nie są jedynymi formami podatków, z jakimi możemy mieć do czynienia.

Mowa tu np. o takich „obowiązkowych” opłatach jak składniki ubezpieczeniowe, które są powszechnie wymagane by móc podjąć darmowe leczenie w przypadku wypadku, czy też uszczerbku na zdrowiu. Oprócz tego są np. podatki od posiadania psa, środków transportowych, gier czy też czynności cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz