Czy zespoły scrumowe mają kierownika projektu?

man in black long sleeve shirt sitting on chair beside woman in black and white stripe

Zespół projektowy oparty na metodyce scrum często znacząco różni się od innych zespołów w tradycyjnym zarządzaniu projektami, czy nawet w tych zwinnych.

Najistotniejszą różnicą jest to, że menedżer takiego projektu zwykle nie pełni roli typowej dla kierownika projektu, ale podejmuje się zupełnie innych zadań. Jak wskazują szkolenia scrum master, choć w tej metodyce nie ma typowego kierownika projektu, to jednak zawsze potrzebny jest ktoś, kto nadzoruje wszystkie prace zespołu.

Każde szkolenie scrum wskazuje na to, że dzięki tej metodyce możliwe jest dostarczanie wartościowych produktów w krótkich okresach czasu. Jednak ktoś powinien pozostawać odpowiedzialny za poszczególne działania, realizację projektu i wszystkie zadania, jak i sam projekt. Jednak z punktu widzenia biznesowego, w metodyce tej nie opłaca się utrzymywać stanowiska kierownika projektu, w tradycyjnym ujęciu.

Z tego względu zadania kierownika projektu najczęściej powierzane są osobie, które pełni tu rolę scrum mastera. Jest to często osoba, która wiedzę i doświadczenie pozyskała dzięki temu, że odbyła szkolenie scrum developer, bądź też szkolenie product owner. Nie rzadko bowiem rolę menedżera projektu w takim zespole projektowym powierza się właśnie product ownerowi.


Szkolenia z zarządzania: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-projektami-2


Wszystkie te role ą w projektach niezwykle ważne. W zależności od charakteru, m rodzaju i stopnia złożoności projektu, kontrolę nad zadaniami powierzyć można innej osobie. Tak też nie każdy zespół projektowy scrum ma swojego kierownika projektu, rozumianego w sposób tradycyjny.

Często rolę tą pełni product owner, scrum master czy srcum developer. Jak pokazuje agile szkolenie, które staje się coraz popularniejsze, wiele osób decyduje się na połączenie roli kierownika projektu z innymi rolami, które są również bardzo istotne w projekcie.

Jednak stosuje się to zwykle wtedy, gdy sam projekt nie jest zbyt silnie złożony i skomplikowany. W przypadku dużej złożoności i skomplikowanych zadań, część zespołów powołuje kierownika projektu, by ten nadzorował przebieg realizacji tego projektu.

Dodaj komentarz